Cập nhật tất cả các thay đổi mới nhất ở Dota2 7.34c

Dota2 7.34c

Dota2 7.34c mặc dù không phải là bản cập nhật cuối cùng trước TI 12, nhưng nó đã đem đến rất nhiều thay đổi cho các anh hùng ở meta hiện tại.

Dota2 7.34c
Các Item bị tác động ở bản 7.34c

Các Item bị tác động ở bản 7.34c

Solar Crest: Thay đổi tốc độ di chuyển của Shine giảm từ 18% xuống 15%

Arcane Ring: Phần thưởng trí tuệ giảm từ +8 xuống +7

Occult Bracelet: Thời lượng của Nghi thức Eloshar giảm từ 10 giây xuống 5 giây

Spark of Courage: Phần thưởng sát thương của Courage giảm từ +18 xuống +16

Vambrace: Phần thưởng thuộc tính khác giảm từ +4 xuống +2

Dota2 7.34c
Cập nhật các anh hùng bị ảnh hưởng trong Dota2 7.34c

Cập nhật các anh hùng bị ảnh hưởng trong Dota2 7.34c

Abaddon

 • Mist Coil: Phạm vi sử dụng tăng từ 600 lên 600/625/650/675.
 • Lời Nguyền Của Avernus : Tốc độ tấn công của lời nguyền tăng từ 40/60/80/100 lên 60/80/100/120.
 • DPS của Thời gian mượn tài năng cấp 20 tăng từ 85 lên 95.

Arc Warden

 • Spark Wraith : Sát thương Tempest tăng từ 75/135/195/255 lên 75/140/205/270.
 • Tempest Double : Double bây giờ luôn xuất hiện với đầy đủ máu và mana.

Axe

 • Berserker’s Call : Bán kính tăng từ 300 lên 315.
 • Culling Blade : Sát thương tăng từ 250/350/450 lên 275/375/475.
 • Talent cấp 10 Berserker’s Call Armor tăng từ cộng 8 lên +10.

Bane

 • Sát thương cơ bản tăng thêm hai.
 • Enfeeble : Năng lượng tiêu hao giảm xuống 120 ở mọi cấp.

Beastmaster

 • Tiếng gọi của Diều Hâu Hoang Dã: Tiêu hao năng lượng tăng từ 30 lên 50. Máu cơ bản của Hawk giảm từ 250/375/500/675 xuống 200/325/450/625.
 • Drums of Slom : Không còn tính đến việc khuếch đại sát thương ảo ảnh khi tính toán lượng hồi máu.

Bounty Hunter

 • Shuriken Toss: Sát thương tăng từ 100/140/180/220 lên 100/150/200/250.
 • Shadow Walk : Tiêu hao năng lượng giảm từ 65 xuống 55.
 • Sát thương tài năng cấp 15 nhận được trong Shadow Walk tăng từ -25% lên -30%.

Brewmaster: Cinder Brew : Thời gian hồi chiêu tăng từ 20/17/14/11 giây lên 22/19/16/13 giây.

Bristleback: Sát thương cơ bản tăng thêm ba.

Broodmother

 • Spawn Spiderlings: Thời gian tấn công cơ bản của nhện con được cải thiện từ 1,35 giây lên 1,2 giây.
 • Sức khỏe của Nhện con tài năng cấp 15 tăng từ +130 lên +150.

Centaur Warrunner

 • Tốc độ di chuyển cơ bản tăng từ 300 lên 310.
 • Stampede : Thời gian hồi chiêu giảm từ 100 giây xuống 90 giây.
 • Work Horse : Thời gian hồi chiêu giảm từ 30 giây xuống 24 giây.

Clinkz

 • Strafe : Tốc độ tấn công cộng thêm của Burning Skeleton Archers từ Strafe tăng từ 50% lên 50/55/60/65%.
 • Rào Lửa : Sát thương trên mỗi mũi tên tăng từ 65% lên 75%.
 • Máu của Talent Death Pact cấp 20 tăng từ +250 lên +300.

Dark Seer

 • Giáp cơ bản tăng thêm một.
 • Trí tuệ cơ bản tăng thêm hai.

Dawnbreaker

 • Chân Không: Sát thương giảm từ 100/150/200/250 xuống 70/130/190/250.
 • Surge: Thời gian hồi chiêu tăng từ 21/17/13/chín giây lên 24/19/14/chín giây.

Dawnbreaker

 • Tốc độ di chuyển cơ bản giảm từ 310 xuống 300.
 • Sức mạnh cơ bản giảm từ 27 xuống 25.

Dazzle

 • Trí tuệ tăng từ 2,5 lên 2,8.
 • Bad Juju: Lượng máu tiêu hao giảm từ 75/100/125 xuống 75 ở mọi cấp.
 • Tốc độ tấn công tài năng cấp 15 tăng từ +60 lên +80.