DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.9)

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2 cần nắm được. Và sau đây là những thay đổi cũng như điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23. 

Tiếp theo

Tướng Dota2 Armor

 • Base tốc đánh tăng từ 100 thành 120
 • Poison Attack range tăng từ 600 thành 600/640/680/720
 • Poison Attack mới. Giảm kháng phép by 3/5/7/9%, tốc chạy 6/8/10/12% và gây 4/8/12/16 dps. Debuff stack 5 lần, mỗi stack refresh stack cũ. Lasts 4 giây. Mana cost: 20. Cooldown: 0
 • Nethertoxin cooldown tăng từ 6 thành 14
 • Nethertoxin không giảm kháng phép
 • Nethertoxin nay gây sát thương tăng dần cho mục tiêu vẫn ở trong vùng đó. Base damage 15/20/25/30 DPS lên 60/80/100/120. Cần 4s để đạt maximum DPS. Damage Interval: 0.5
 • Nethertoxin radius tăng từ 380 thành 400
 • Viper Strike nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Level 20 Talent đổi từ Poison Attack Affects Buildings thành +90 Damage
 • Level 25 Talent đổi từ +160 Damage thành Poison Attack Affects Buildings

Tướng Dota2 Wraith King

 • Mortal Strike Skeleton damage giảm từ 35-40 thành 30-35
 • Vampiric Aura không ảnh hưởng creep
 • Vampiric Aura lifesteal giảm từ 18/22/26/30% thành 6/12/18/24%
 • Vampiric Aura now provides +6/12/18/24 Damage (half values for Skeleton)

 

Tướng Dota2 Brewmaster

 • Cinder Brew giờ kéo dài thời gian tác dụng lên 3 giây thay vì làm mới
 • Cinder Brew không còn gây hiệu ứng tự đánh nhau lên kẻ địch
 • Cinder Brew sẽ tự bốc cháy với tất cả các loại phép với lượng sát thương cao hơn 80.

 • Cinder Brew damage tăng từ 100/150/200/250 thành 100/160/220/280
 • Cinder Brew hiệu ứng làm chậm giảm điều chỉnh từ 25% thành 24/28/32/36%
 • Cinder Brew Thời gian hồi chiêu giảm từ 20/18/16/14 thành 20/17/14/11
 • Cinder Brew manacost tăng từ 50 thành 80

Tướng Dota2 Fundamentals 

 • Midnight Pulse damage type thay đổi từ Pure thành Magical (vẫn xuyên  Spell Immunity)
 • Midnight Pulse damage tăng từ 3.5/4/4.5/5% thành 4.75/5.5/6.25/7%
 • Level 10 Talent thay đổi từ +25 tốc độ chạy thành +200 Eidolon Attack Range

Trên đây là thay đổi một số tướng trong phiên bản 7.23 Outlander được ra mắt người hâm mộ.

JBO 247