DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.7)

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2 cần nắm được. Và sau đây là những thay đổi cũng như điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23. 

Tiếp theo

Tướng Dota2 Puck

 • Waning Rift nay có 350 cast range (tự dịch chuyển bạn tới vùng đó và gây câm lặng)
 • Dream Coil nay sẽ gây 100/150/200 damage
 • Dream Coil Scepter nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Level 10 Talent đổi từ +6 All Stats thành Phase Shift Attacks (tự tấn công khi Phase Shift được sử dụng, tấn công mục tiêu trong tầm +200)
 • Level 10 Talent tăng từ +150 Cast Range thành +200

Tướng Dota2 Heroes

 • Flesh Heap health regen giảm từ 6/9/12/15 thành 4/7/10/13
 • Rot nay sẽ không tự kết liễu bản thân
 • Dismember nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Scepter mới. Dismember cooldown còn 11s. Cho phép ăn một đồng minh và hồi lại máu cho họ, đồng minh có thể tự chui ra bằng hành động cơ bản
 • Level 20 Talent đổi từ +15% Cooldown Reduction thành -5s Meat Hook Cooldown
 • Level 25 Talent đổi từ +3s Dismember Duration thành Dismember Double Damage/Heal

Tướng Dota2 Queen of Pain

 • Agility gain tăng từ 2.2 thành 2.5
 • Scream of Pain range tăng từ 475 thành 525

Tướng Dota2 Razor

 • Thay Unstable Curren bằng Storm Surge. Aura nội tại: Tăng 4/6/8/10% tốc chạy cho đồng minh. Gấp đôi giá trị buff cho bản thân.
 • Eye of the Storm nay tự động đánh sét random 500 Aoe với 80/110/140 damage mỗi 3s. Vẫn có nguyên tính năng khi kích hoạt
 • Static Link nay sẽ khiến Razor tự động đánh mục tiêu bị nối. Bạn sẽ tự động đánh và đuổi theo mục tiêu này mà không được chuyển mục tiêu khác
 • Static Link drain rate thay đổi từ 7/14/21/28 thành 7/12/17/22
 • Static Link drain duration thay đổi từ 8 thành 5/6/7/8
 • Level 15 Talent giảm từ +7 Static Link Damage Steal thành +6
 • Level 15 Talent đổi từ +4% Unstable Current tốc chạy thành +12 Strength
 • Level 25 Talent đổi từ +200 Unstable Current Damage thành +200 Eye of the Storm Passive Damage.

Tướng Dota2 sible

 • Agility giảm từ 30 + 2.5 thành 18 + 1.4 (base damage unaffected)
 • Strength gain tăng từ 1.9 thành 2.4
 • Base tăng sát thương by 8 overall
 • Base health regen tăng từ 1 thành 2
 • Base armor tăng lên 2
 • Base tốc chạy tăng từ 290 thành 315
 • Smoke Screen không còn làm chậm
 • Smoke Screen không còn giảm tầm nhìn
 • Smoke Screen miss thay đổi từ 10/30/50/70% thành 25/35/45/55%
 • Smoke Screen thay đổi độ rộng từ 325 thành 280/310/340/370
 • Smoke Screen cooldown tăng từ 17/15/13/11 thành 20/17/14/11
 • Blink Strike nay có 2 charges (với 25/20/15/10 thời gian hồi lại)
 • Blink Strike damage giảm từ 75/90/105/120 thành 25/50/75/100
 • Cloak and Dagger nay sẽ là Ultimate. Có 4/3/2s delay để biến mất. Nay không còn tự hồi máu. Sát thương đâm sau lưng tăng 1/1.5/2x.
 • Tricks of the Trade nay là kĩ năng cơ bản. Tấn công 4 lần trong 2 seconds, gây 55/70/85/100% theo sát thương. Đánh random mục tiêu kể cả creep. Cast Range: 400. Radius: 450. Cooldown: 21/18/15/12. Mana cost: 50
 • Tricks of the Trade Scepter has been updated. 1000 Cast range, +1 second duration, +2 attacks, targets allied units.
 • Level 10 Talent đổi từ +8 Agility thành +25 tốc đánh
 • Level 10 Talent tăng từ +6 Health Regen +8
 • Level 15 Talent giảm từ -8s Smoke Screen cooldown thành -5s
 • Level 15 Talent đổi từ +20% Critical Strike (1.5x) thành +35 Damage
 • Level 20 Talent tăng từ +0.3 Backstab Multiplier thành +0.5
 • Level 25 Talent đổi từ +300 Tricks of the Trade AoE thành -7s Tricks of the Trade Cooldown