DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.6)

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2 cần nắm được. Và sau đây là những thay đổi cũng như điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23. 

Tiếp theo

Tướng Dota2 Magnus

 • Shockwave tăng tầm hút tăng từ 100 thành 150
 • Empower cleave damage giảm từ 14/34/54/74 thành 15/25/35/45%
 • Empower damage giảm từ 10/20/30/40% thành 10/15/20/25%
 • Empower duration tăng từ 40 thành 38/42/46/50
 • Empower nay sẽ cho gấp đôi hiệu ứng khi tự cast lên bản thân
 • Reverse Polarity nay gây dame xuyên Spell Immunity
 • Scepter mới: Giảm Skewer cooldown thành 4 seconds, điểm cast còn một nửa và không tốn mana
 • Level 25 Talent giảm từ +20% Empower Cleave/Damage thành +15%

Tướng Dota2 Mars

 • God’s Rebuke đẩy lùi nay sẽ thêm 40% làm chậm trong 1.5s
 • Bulwark nay có thể toggle tắt mở, cất vũ khí đi và khóa hướng bạn đang nhìn. Mars giảm 20% tốc chạy nhưng 70% sát thương vật thể đạn bay sẽ hướng về bạn thay vì đồng minh. Chỉ có thể đỡ đạn khi đạn bay vào hướng của khiên và trong tầm 800 range
 • Arena of Blood nay tự đập hết cây trong sân đấu

Tướng Dota2 Medusa

 • Tăng Intel theo cấp tăng từ 2.6 thành 3.4
 • Mystic Snake nay gây giảm tốc 30% and 50% tỉ lệ làm chậm trong 3s
 • Mystic Snake nay sẽ không cướp mana kẻ thù (nhưng bạn vẫn nhận được mana)
 • Stone Gaze – Thời gian tồn tại chiêu trên Medusa giảm từ 5/6/7 thành 5/5.5/6
 • Stone Gaze tăng sát thương thay đổi từ 50% thành 40/45/50%
 • Stone Gaze nay tăng 25% tốc chạy
 • Stone Gaze range tăng từ 1000 thành 1200
 • Level 10 Talent tăng từ +15 Damage thành +20
 • Level 10 Talent tăng từ 15% Evasion thành 20%
 • Level 15 Talent tăng từ +30 tốc đánh thành +40

Tướng Dota2 Sunsfan

 • Void Scepter không giảm cooldown nữa
 • Void Scepter thời gian choáng giảm từ 0.6 thành 0.5
 • Level 20 Talent giảm từ +40 tốc chạy thành +35
 • Thời gian tấn công tăng từ 1.7 thành 1.9
 • Arcane Orb thay đổi sát thương từ 6/7/8/9% thành 5/7/9/11%
 • Arcane Orb không gây sát thương lan nữa
 • Arcane Orb không hút intel nữa
 • Đổi chiêu Equilibrium thành Essence Flux. CHo bạn 25% tỉ lệ hồi lại 20/30/40/50% max mana mỗi khi dùng chiêu. Có thể kích hoạt kĩ năng trong 6s để gây sát thương cho tất cả mục tiêu và làm chậm 11/22/33/44% trong 1.75 seconds. Cooldown: 25. Manacost: 50.
 • Sanity’s Eclipse không gây thêm sát thương theo chênh lệch intel
 • Sanity’s Eclipse không trừ mana
 • Sanity’s Eclipse nay có 150/225/300 base damage
 • Sanity’s Eclipse nay sẽ gây 0.4/0.5/0.6x theo chênh lệch mana
 • Sanity’s Eclipse nay sẽ cho các buff charges cho phép tăng max mana theo 30/40/50 per charge. Tăng 1 charge theo mỗi Arcane Orb trúng đòn và 3 Charge mỗi Astral Imprisoned trúng tướng. Tồn tại trong 35 seconds, mỗi charge mới tự kéo dài thời gian cho charge cũ trước đó.
 • Level 20 Talent đổi từ +2 Sanity’s Eclipse Multiplier thành +0.1 Sanity’s Eclipse Mana Difference Multiplier
 • Level 25 Talent đổi từ +60s Arcane Orb Int Steal thành +2% Arcane Orb Damage

Còn nữa