DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.5)

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2 cần nắm được. Và sau đây là những thay đổi cũng như điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23. 

Tiếp theo

Tướng Dota2 Lifestealer

 • Strength gain giảm từ 2.9 thành 2.4
 • Thời gian tấn công cải thiện từ 1.85 thành 1.7
 • Tốc đánh cơ bản cải thiện từ 100 thành 140
 • Base damage giảm xuống 7
 • Base armor tăng lên 1
 • Rage không tăng tốc đánh nữa
 • Rage nay tăng +15% tốc chạy
 • Open Wounds lifesteal giảm từ 50% thành 35%
 • Feast nay sẽ cho +15/30/45/60 tốc đánh
 • Feast không gây sát thương theo max máu đối phương nữa
 • Feast nay sẽ cho 1.5/2/2.5/3% lifesteal theo max máu đối phương
 • Infest nay sẽ tự động chiếm điều khiển của mục tiêu khi chúng cho phép. Infested heroes có +30/40/50% tốc chạy và quái có 15/20/25%. Infested units nhận thêm +750/1000/1250 bonus health (và hồi theo số máu đó)
 • Infest nay hồi cho bạn 3/4/5% of max health per second khi bạn đang trong mục tiêu khác thay vì hồi máu lúc chui ra.
 • Scepter mới: Giảm cooldown Infest còn 20s, tăng tầm cast lên 600. Cho mục tiêu bị Infested có Rage buff
 • Level 10 Talent tăng từ +20 tốc đánh thành +30
 • Level 25 Talent đổi từ +1% Feast Damage/Lifesteal thành +1.5% Feast Lifesteal

Tướng Dota2 Lina

 • Strength gain tăng từ 2.2 thành 2.4
 • Level 10 Talent giảm từ +125 Cast Range thành +100
 • Level 10 Talent tăng từ +30 Damage thành +35

Tướng Dota2 Lone Druid

 • Spirit Bear attack range tăng từ 128 thành 150
 • Spirit Bear armor type đổi từ Basic thành Hero
 • Spirit Bear attack type đổi từ Basic thành Hero
 • Spirit Bear nay sẽ không có Defender
 • Spirit Bear Demolish nay sẽ có từ cấp 1
 • Spirit Bear Return nay sẽ có từ cấp 1
 • Spirit Bear Entangle nay sẽ có từ cấp 1
 • Spirit Bear Entangle nay sẽ kéo dài 0.75/1.5/2.25/3s
 • Spirit Bear Return nay sẽ là kĩ năng channel 3s. Cooldown: 30
 • Spirit Bear Demolish building bonus damage nay sẽ gây thêm 10/20/30/40% sát thương
 • Spirit Bear damage giảm từ 35/55/75/95 thành 30
 • Spirit Bear nay sẽ tăng cấp theo Hero và +5 dame mỗi cấp
 • Spirit Bear health giảm từ 1500/2000/2500/3000 thành 1100/1400/1700/2000
 • Spirit Bear nay tăng +75 máu theo mỗi cấp Hero
 • Spirit Bear Entangling Claws damage type đổi từ Physical thành Magical
 • Spirit Link nay là nội tại
 • Spirit Link không hồi máu cho Gấu khi Druid đánh
 • Spirit Link lifesteal giảm từ 40/50/60/70% thành 20/35/50/65%
 • Spirit Link tốc đánh giảm từ 20/40/60/80 thành 15/30/45/60
 • Reworked True Form. 100 Cooldown. Hóa Gấu, nhận thêm 500/1000/1500 Health (tự hồi máu khi cast), +10/15/20 Armor. Cho bạn Spirit Bear’s Entangling Roots và Demolish. Tăng tầm đánh cận chiến lên thành 225. Duration: 40. Manacost: 200
 • Savage Roar now occurs both your hero and the Spirit Bear when cast on either.
 • Savage Roar AoE tăng từ 325 thành 375
 • Level 20 Talent đổi từ -25s Battle Cry Cooldown thành -40s True Form Cooldown
 • Level 25 Talent đổi từ Battle Cry Grants Spell Immunity thành +1000 True Form Health

Tướng Dota2 Luna

 • Strength cơ bản tăng lên 2
 • Intel cơ bản tăng lên 2
 •  tăng sát thương lên 3
 • Moon Glaive nay sẽ có thể crit
 • Lunar Blessing mới. Nay cho aura tăng +10/15/20/25% sát thương và +10/15/20/25% Armor Bonus. Cho Luna 200/400/600/800 night vision.

Tướng Dota2 Lycan

 • Làm lại Howl. Làm cho tất cả kẻ địch trong phạm vị 2000 unit giảm  5/6/7/8 giáp và gây ít hơn 25/30/35/40% Sát thương gốc.. Kéo dài 5/6/7/8 Giây. Cooldown: 24/22/20/18 CD Manacost: 50
 • Howl cũng sẽ được cast xung quanh những con sói.
 • Reworked Scepter. Thêm kỹ năng Wolf Bite. Tấn công đồng minh và biến người đó thành dạng sói. Giúp cho cả 2 có thêm  30% lifesteal, và chia sẻ 30% lifesteal thành hồi máu cho nhau khi trong khoảng cách 1200 range  Cooldown: 80. Manacost: 150

Còn nữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in DOTA2 and tagged .