DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.4)

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2 cần nắm được. Và sau đây là những thay đổi cũng như điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23. 

Tiếp theo

Tướng Dota2 Void

 • Time Lock – Thời gian choáng giảm từ 0.75 còn 0.65
 • Chronosphere hồi chiêu tăng lên 140 lên 160
 • Level 10 Talent giảm +12 Strength còn +10
 • Level 20 Talent giảm +500 Timewalk Cast Range còn +450
 • Time Lock nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Scepter mới: Nay sẽ áp dụng Time Lock lên các mục tiêu ở điểm đến của Time Walk trong vòng 250 AoE. Không xuyên Spell Immuniy
 • Time Dilation làm lại cách hoạt động: Khiến phép sẽ cooldown chậm hơn khi có debuff này. Làm chậm cooldown 75%, thời gian debuff 8/10/12/14. Giảm 10% tốc chạy theo mỗi kĩ năng sử dụng

Tướng Dota2 Gyrocopter

 • Burning Spear nay sẽ tốn 4% máu thay vì đúng 15 máu
 • Life Break giảm thời gian làm chậm từ 4/5/6 còn 3/4/5
 • Life Break nay sẽ gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Scepter – Life Break taunt mục tiêu trong 2.5s

Tướng Dota2 Invoker

 • Invoke giảm cooldown 0.3s cho mỗi orb level
 • Invoke cooldown chung tăng từ 6 lên 7
 • Invoke không nhận hiệu ứng từ Scepter nữa
 • Scepter nay sẽ thêm Cataclysm cho Sun Strike
 • Level 15 Talent giảm -15s Cold Snap từ -10s
 • Level 20 Talent đổi từ Cataclysm thành -10s tornado Cooldown
 • Level 25 Talent đổi từ -16s tornado Cooldown thành +2 Forged Spirit Armor Reduction

Tướng Dota2 Juggernau

 • Giáp cơ bản tăng 2
 • Tether giờ làm chậm đối phương 8/16/24/32%
 • Overcharge cooldown giảm từ 18 còn 16
 • Overcharge nay cho 0.6/0.8/1/1.2% Max HP Regen per second thay vì giảm dame nhận vào, vẫn tăng tốc đánh
 • Level 10 Talent đổi từ +90 Gold/Min thành +5 Health Regen
 • Level 15 Talent đổi từ +8 Health Regen thành +13% Spell Lifesteal
 • Level 15 Talent đổi từ Spirits Apply Slow thành +120 Gold/Min

Tướng Dota2 Jakiro

 • Strength nhận vào tăng từ 2.8 thành 3.0

Tướng Dota2 Keeper of the Light

 • Blinding Light mana cost đổi từ 100/125/150/175 thành 130/145/160/175
 • Blinding Light tầm cast giảm từ 575/650/725/800 thành 475/550/625/700
 • Will-O-Wisp tầm cast giảm từ 900 thành 800
 • Level 15 Talent giảm từ +350 Cast Range thành +250

Tướng Dota2 Kunkka

 • X Marks the Spot cooldown tăng từ 34/26/18/10 thành 38/30/22/14
 • Ghost Ship cooldown tăng từ 60/50/40 thành 80/70/60
 • Ghost Ship Rum giảm sát thương nhận vào giảm từ 40/45/50% thành 40%
 • Reworked Scepter. Cho kĩ năng mới: Torrent Storm. Kích hoạt sẽ tạo ra một torrent mỗi 0.25s trong 5s, torrent sẽ tạo random trong khu vực 1100 area xung quanh. Cooldown: 70. Manacost: 250.

Còn nữa