DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.3)

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2 cần nắm được. Và sau đây là những thay đổi cũng như điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23. 

Tiếp theo

Tướng Dota2 Drow Ranger

 • Agility giảm từ 30 + 2.8 thành 20 + 2.6 (sát thương gốc không đổi).
 • Frost Arrows gây thêm 5/10/15/20 damage
 • Frost Arrows không còn kéo dài hiệu ứng 7 giây lên creep.
 • Gust  khoảng cách đẩy lùi  tăng từ 350 thành 450
 • Đổi Precision Aura thành Multishot. Gồng trong 1.75 giây. Bắn 1 làn cung tên theo hình nón trong 1.75 giây đó. Tổng cộng 12 mũi tên trong 3 làn tên. tên gây  95/125/155/185% sát thương gốc và thêm hiệu ứng tên băng làm chậm trong  1/2/3/4 giây. Độ xa của những mũi tên gấp đôi tầm đánh của Drow Ranger. Thời gian hồi chiêu: 32/28/24/20. Manacost: 50/60/70/80

 • Marksmanship không còn giết lính ngay lập tức.
 • Marksmanship sát thương cộng thêm là 40/50/60 ( không crit).
 • Marksmanship cộng thêm agility cho bạn và các tướng bắn xa xung quanh dựa theo 25/30/35% lượng agi hiện tại của drow. Nếu có tướng địch trong vòng 400 unit thì sẽ bị khóa.
 • Level 20 Talent thay đổi từ +25% Evasion thành +35% Multishot Damage
 • Level 25 Talent thay đổi từ +20% Precision Aura Damage thành +15% Marksmanship Chance

Tướng Dota2 Earth Spirit

 • Base intelligence tăng từ 18 thành 20
 • Level 10 Talent thay đổi từ +10 Intelligence thành +300 Rolling Boulder Distance
 • Level 10 Talent tăng từ +40 Damage thành +50
 • Level 15 Talent tăng từ +7 Armor thành +8

Tướng Dota2 Earthshaker

 • Enchant Totem Scepter thời gian bay tăng từ 0.75 giây thành 1.0
 • Enchant Totem Scepter lúc bay có thể bị giữ lại nếu bị choáng hoặc bị trói.
 • Enchant Totem +75 Attack Range
 • Echo Slam base damage tăng từ 100 thành 100/140/180

Tướng Dota2 Elder Titan

 • Earth Splitter gây sát thương xuyên Spell Immunity.
 • Scepter được làm lại. Giúp Elder Titan, được Spell Immunity khi Astral SPirit quay trở lại bản gốc, thời gian Spell Immunity dựa theo số lượng tướng đã dính Astral SPirit. Cộng 2 giây cho mỗi tướng địch bị dính kỹ năng này.

Tướng Dota2 OG.ANA

 • Level 10 Talent tăng từ +250 Flame Guard Absorption thành +275
 • Level 20 Talent thay đổi từ True Strike thành +60 Sleight of Fist Hero Damage
 • Level 25 Talent giảm từ -20 Remnant Charge Restore Time thành -16

Tướng Dota2 Enchantress

 • Impetus là kỹ năng cơ bản gây 8/12/16/20% damage, 40/45/50/55 mana cost, Thời gian hồi chiêu: 6/4/2/0
 • Impetus không còn xuyên  Spell Immunity
 • Enchant Thời gian hồi chiêu từ 20/16/12/8 thành 20
 • Enchant creep duration tăng từ 26/44/62/80 thành 30/60/90/120
 • Enchant chỉ có thể điều khiển 1 creep.
 • Enchant không thể sử dụng trên các creep đã bị dính kỹ năng này.
 • Enchant nâng cấp creep +200/400/800/1200 Health and +10/30/50/70 Damage và hồi full máu những con creep này.
 • Untouchable giờ là kỹ năng cuối giảm 100/140/180 tốc đánh.
 • Untouchable tác dụng xuyên Spell Immunity
 • Scepter được làm lại. Thêm kỹ năng Sproink, khiến cho bạn di chuyển giật lùi 400 units và né tất cả những vật thể đang bay tới. Thời gian hồi chiêu: 3 Manacost: 50
 • Level 20 Talent giảm từ -100 Untouchable Slow thành -80

Còn nữa