DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.2)

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2 cần nắm được. Và sau đây là những thay đổi cũng như điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23. 

Tiếp theo Phần trước

Tướng Dota2 Chaos Knight

 • Agility tăng mỗi cấp giảm từ 2.1 thành 1.4
 • Chaos Bolt sẽ phóng các vật thể giả từ các bóng của CK
 • Reality Rift không còn làm chậm
 • Reality Rift giảm 2/3/4/5 giáp trong 6 giây
 • Reality Rift thời gian hồi chiêu tăng từ 14/11/8/5 thành 15/12/9/6
 • Chaos Strike max crit giảm từ 160/200/240/280% thành 140/165/190/215%
 • Phantasm outgoing damage điều chỉnh từ  50/75/100 thành 40/70/100%
 • Phantasm incoming damage tăng từ 260% thành 350%
 • Phantasm illusions  giờ có thêm  25% kháng phép.
 • Phantasm illusions được tính là 1 illusion dạng mạnh và không bị giết 1 cách tức thì bởi bất kỳ phép nào.
 • Làm lại Scepter. Khi cast Phantasm sẽ khiến toàn bộ đồng minh tạo nên 1 phóng với chỉ số giống như bóng kỹ năng Phantasm. CK cũng sẽ có thêm bóng và điều này không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến đồng minh.

Tướng Dota2 Chen

 • Holy Persuasion minimum health giảm từ 1000 thành 700/800/900/1000
 • Holy Persuasion mana cost tăng từ 70/90/110/130 thành 90/110/130/150
 • Hand of God mana cost tăng từ 200/300/400 thành 250/350/450
 • Level 10 Talent thay đổi từ +30% XP Gain thành +200 Health

Tướng Dota2 Clinkz

 • Tầm đánh cơ bản giảm từ 650 thành 625
 • Skeleton Walk cung cấp 70/100/130/160 tốc đánh khi chấm dứt tàng hình. Kéo dài trong 4 giây.
 • Thay Strafe thành Death Pact. Hấp thụ 1 quân lích của địch, skeleton, hoặc creep rừng cấp 3/4/5/6. Nhận thêm 200/300/400/500 health và các đòn đánh thường -2/3/4/5 giáp. Nếu tướng địch chết trong khi đang bị trừ giáp, thì Clinkz nhận 5 sát thương vĩnh viễn và Death Pact được hồi lại chiêu ngay lập tức.. Death Pact tồn tại trong 55 giây. Thời gian hồi chiêu: 90. Khoảng cách sử dụng kỹ năng: 900. Manacost: 60.
 • Burning Army  giờ sẽ gây  24/26/28% sát thương tổng thay vì 80/100/120% sát thương gốc.
 • Level 20 Talent thay đổi từ +16 Health Regen thành +350 Death Pact Health
 • Level 25 Talent thay đổi từ +4s Strafe Duration thành + thêm 4 giây tăng tốc đánh từ Skeleton Walk.

Tướng Dota2 Leshrac

 • Base mana regen tăng từ 0 thành 1
 • Arcane Aura tự hồi mana bản thân điều chỉnh từ 2.5/4.5/6.5/8.5 thành gấp đôi cho bản thân
 • Arcane Aura giờ thêm 4/6/8/10% Magic Resistance và gấp đôi cho bản thân.

Tướng Dota2 Mars

 • Bedlam damage tăng từ 60/110/160 thành 75/125/175
 • Level 20 Talent tăng từ +10% Spell Lifesteal thành +15%

Tướng Dota2 Grimstroke

 • Base damage tăng 3
 • Devour max creep level điều chỉnh từ 3/4/5/6 thành 4/5/6/6
 • Devour Thời gian hồi chiêu điều chỉnh 70/60/50/40 thành 70
 • Devour gold bonus điều chỉnh 25/50/75/100 thành 20/80/140/200
 • Devour thời gian ăn hết con creep sẽ khớp với Thời gian hồi chiêu. ( Không bị giảm khi mang OC)
 • Scorched Earth  thời gian tồn tại điều chỉnh 10/12/14/16 thành 16
 • Scorched Earth speed tăng từ 11/12/13/14% thành 12/13/14/15%
 • Scorched Earth sát thương điều chỉnh 20/30/40/50 thành 20/35/50/65
 • Infernal Blade sát thương gốc điều chỉnh 25 thành 16/20/24/28
 • Làm lại Scepter. Infernal Blade sẽ làm stun 1.75 giây thêm 2 giây thiêu đốt và thêm hiệu ứng break vào đối phương.

Còn nữa