DOTA2: Điều chỉnh về trang bị phiên bản Dota2 7.23 Outlander (P.1)

(JBO 247) Bên cạnh những điều chình về tướng, các trang bị của phiên bản 7.23 Outlander cũng đang được rất nhiều người hâm mộ Dota2 quan tâm. Và sau đây là những thay đổi về các trang bị mà phiên bản dota2 7.23 Outlander mang lại cho người hâm mộ tựa game moba này. Cùng theo dõi nhé.

Dota 2 – Outlander – Điều chỉnh về trang bị

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2

 • Loại bỏ khỏi game
 • Các tướng cận chiến có bị động block 8 sát thương  ( có thể cộng dồn với các nguồn block sát thương khác)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 2

 • Bây giờ cần công thức giá 200 vàng.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 3

 • Giá giảm từ 200 thành 150
 • Sát thương cộng thêm cho cận chiến giảm từ  24 thành 18
 • Sát thương ộng thêm cho bắn xa giảm từ  7 thành 5

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 4

 • Giá tăng từ 275 thành 300

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 5

 • Giá giảm từ 165 thành 155

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 6

 • Giá tăng từ 135 thành 145

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 7

 • Giá tăng từ 135 thành 145

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 8

 • Giá tăng từ 135 thành 145

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 9

 • Giá tăng từ 70 thành 125
 • Sát Thương tăng từ 2 thành 3
 • Heal tăng từ 85 thành 100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 10

 • Để chuẩn bị cho mùa xoài,Mango có thể ghép lại thành 1 ô, tối đa được 3 trái xoài trong cùng 1 ô.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 11

 • Giá giảm từ 175 thành 150

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 12

 • Giá giảm từ 325 thành 250

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 13

 • Giá giảm từ 300 thành 250

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 14

 • Công thức tăng thêm 50 gold

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 15

 • Công thức tăng thêm 50 gold

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 16

 • Bây giờ cần thêm 1 Ring of Protection, 1 Iron Branch và 250 Gold tiền công thức. Cung cấp  aura giúp +3 tất cả chỉ số và +2 giáp.( không còn kỹ năng kích hoạt).

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 17

 • Bây giờ cần Sage’s Mask, 1 Iron Branch và 150 Gold tiền công thức. Cung cấp  Aura giúp +3 tất cả chỉ số và +1.25 Mana Regen

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 18

 • Bây giờ cần Ring of Regeneration, 1 Iron Branch và a 150 Gold tiền công thức. Cung cấp +3 tất cả chỉ số và +2 Health Regen

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 19

Làm lại công thức

  • Old:
   ===
   Yêu cầu:
   Ring of Basilius (500)
   Morbid Mask (900)
   Công thức (525)
   Total: 1925

   Cung cấp:
   +15% Lifesteal Aura (Melee)
   +10% Lifesteal Aura (Ranged)
   +15% Attack Damage Aura
   +1.5 Mana Regeneration Aura
   +4 giáp Aura

 

 • Mới:
  ===
  Yêu cầu:
  Ring of Basilius (450)
  Morbid Mask (900)
  Buckler (450)
  Công thức (350)
  Total: 2150

  Cung cấp:
  +6 tất cả chỉ số
  +25% Lifesteal Aura
  +1.5 Mana Regeneration Aura
  +3 giáp Aura

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 20

  • Dominate Aura mạnh hơn 50 % với những unit thuộc điều khiển của người chơi
  • Làm lại công thức
  • Old:
   ===
   Yêu cầu:
   Headdress (525)
   Gloves of Haste (500)
   Ring of Health (850)
   Công thức (300)
   Total: 2175

   Cung cấp:
   +2 tất cả chỉ số
   +20 tốc đánh Aura
   +8.5 Health Regeneration Aura

 

 • Mới:
  ===
  Yêu cầu:
  Headdress (450)
  Broadsword (1200)
  Crown (450)
  Công thức (300)
  Total: 2400

  Cung cấp:
  +7 tất cả chỉ số
  +20% Base Damage Aura
  +5 Health Regeneration Aura

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 21

  • Làm lại công thức
  • Old:
   ===
   Yêu cầu:
   Crown (450)
   Wind Lace (250)
   Sage’s Mask (325)
   Công thức (600)
   Total: 1625

   Cung cấp:
   +6 tất cả chỉ số
   +20 tốc độ chạy
   +1.25 Mana Regeneration

 

 • Mới:
  ===
  Yêu cầu:
  Crown (450)
  Wind Lace ( 250)
  Gloves of Haste (400)
  Công thức (800)
  Total: 1900

  Cung cấp:
  +6 tất cả chỉ số
  +20 tốc độ chạy
  +20 tốc đánh Aura

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 22

 • Sử dụng Chainmail thay vì Buckler. Cung cấp 6 giáp, 4 tất cả chỉ số – không có aura tăng giáp và kích hoạt không cộng thêm giáp
 • Health regeneration aura giảm từ 3.5 thành 2.