DOTA 2: Thế lính ở đường hoạt động thế nào?

Kể cả khi không có sự tác động nào thì cũng có một sự ngẫu nhiên nhẹ sẽ ảnh hưởng đến thế lính đẩy hay bị đẩy dù chỉ rất nhẹ. Tại sao điều này lại xảy ra?

Có 2 lý do. Lý do đầu tiên và quan trọng nhất là sự tập trung lực lượng. Những chiến lược gia tài ba luôn biết, sự tập trung hỏa lực cho phép bạn thắng các giao tranh kể cả khi hai bên ngang bằng nhau.

Cơ chế này hoạt động như thế nào?

Hãy nhìn vào ví dụ sau đây. Mỗi đợt lính có 3 lính đánh gần và 1 lính đánh xa. Lính cận chiến có 550 máu và 19-23 sát thương, lính đánh xa có 300 máu và gây 21-26 sát thương xuyên thấu (gây 150% sát thương lên các con lính khác). Trời, bài toán gì phức tạp thế, đơn giản nó lại đi. Hãy mặc kệ những thứ như giáp và cho rằng lượng sát thương trung bình mà lính cận chiến gây ra là 20 sát thương 1 lần đánh và bọn tay dài thì 35 nha.

Mỗi đợt sẽ gây một lượng sát thương tổng là (20×3) + (35×1) một lần = 95. Mỗi đợt lính có tổng cộng 1950 máu, nên nó sẽ mất tầm 20.5 đòn để một đợt lính giết nhau.

Tuy nhiên, phép tính này bỏ qua sự thật rằng mỗi khi một đơn vị lính chết, nó không còn gây sát thương nữa. Vì vậy, nó sẽ cần nhiều hơn thế này. Nó cũng dần dần trở nên quan trọng rằng những con lính nào đang tấn công những con nào.

Ví dụ 1:  Mỗi lính cận chiến sẽ đánh đối thủ trực tiếp, lính đánh xa sẽ bắn đều những tay cận chiến của đợt lính địch.

Mỗi con lính cận chiến sẽ chịu trung bình (20×1) + (35×3) một lần = ~31.5 và chết sau khoảng 18 hit.

Ví dụ 2: Cả đợt lính sẽ tập trung đánh 1 tay cận chiến của đợt lính địch trước khi đánh đến tay đánh xa.

Con lính đó sẽ nhận 95 sát thương 1 lần đánh và sẽ chết sau 6 lần. Đợt lính địch sẽ mất 20 sát thương đó. Con lính tiếp theo cũng sẽ chết sau 6 đòn trong khi đợt lính đánh tập trung chưa mất con nào. Đến cuối cùng, dàn lính tập trung đánh một mục tiêu một lần sẽ có thể chỉ mất 1 lính cận chiến nhưng hạ gục toàn bộ đợt lính phe địch.

Ví dụ 3: Bạn chặn đàn lính và đưa con lính đánh xa lên trước để nó nhận sát thương đầu tiên.

4 con lính phe địch sẽ tập trung và giết con lính đánh xa sau 300/95 = 4 lần đánh, loại bỏ đi hơn 1/3 sát thương đợt lính của bạn ngay từ khi mới giao tranh. Nếu giờ những con lính cận chiến đánh tay đôi với nhau, phía bạn sẽ mất 28 đòn đánh để kết liễu lính đối thủ.

Hy vọng các ví dụ trên sẽ chỉ cho bạn tập trung hỏa lực quan trọng ra sao và lượng sát thương mà lính đánh xa gây ra so với lính cận chiến.

Vậy ta dùng nó trong game như thế nào?

Bạn không thể trực tiếp kiểm soát lính nhưng bạn có thể tác động đến hành vi của chúng theo nhiều cách.

Điều quan trọng nhất là chặn lính – Nếu bạn có thể đưa conlinsh đánh xa lên trước bằng cách chặn các con khác, nó sẽ bị tấn công đầu tiên và sớm chết. Điều này lấy đi 1/3 lượng sát thương từ đợt lính của bạn sớm trong giao tranh.

Một việc khác là cố dàn trải đàn lính của bạn ra để chúng đến theo chiều dọc hơn là đi ngang hàng nhau. Điều này làm cho con dẫn đầu sẽ bị tấn công bởi tất cả các con lính khác và sớm gục. Một lần nữa sẽ giảm lượng sát thương đầu ra từ lính của bạn.